Společnost KELCOM International se od roku 1991 věnuje dovozu a distribuci zabezpečovacích a monitorovacích systému do ČR. Na přelomu let 2014 a 2015 vznikla v naší společnosti divize UAV zaměřená na poskytování služeb v oblasti bezpilotních prostředků a vývoj vlastního přenosového systému.

nabídka služeb přenosový systém

Služby

naše drony ve vašich službách

Energetický průmysl

Bezpilotní systémy vybavené několika druhy kamer uplatňujeme při monitorování stavu produktovodů a dalších součástí elektráren, tepláren, plynáren a rafinerií. Pomocí UAS jsme schopni odhalit funkčnost a efektivitu fotovoltaických panelů, provedeme kontrolu opotřebení větrných elektráren. Přehledné výstupy z přeletů nad povrchovými doly dodáme pro vyhodnocení a plánování těžby, případně objektivní posouzení vlivu těžby na okolní životní prostředí.

Zemědělství

V tomto odvětví se bezpilotní systémy osvědčily při monitorování stavu úrody s posouzením působení hmyzích škůdců, plísní, plevele, sucha. Nemalé úspory a větší výnosy možno dosáhnout při včasném zaměření oblasti s potřebou aplikovat postřik, hnojivo či osivo. Velmi dobrých výsledků vykazují bezpilotní systémy v oblasti monitorování stavu lesního porostu. Kromě zdravotního stavu lesa můžeme posoudit hustotu zalesnění, objemy, skladbu porostu, množství těžebního odpadu, pohyb divoké zvěře.

Stavební průmysl

Pro majitele a správce nemovitostí odhalíme pomocí UAS nežádoucí úniky tepla/chlazení pláštěm budov a provedeme detailní kontrolu stavu střešní krytiny. U starších nemovitostí jsme schopni posoudit aktuální technický stav objektu z hlediska statiky. Investorům zdokumentujeme průběh rozsáhlých staveb. Dodáme data s přesným zaměřením pro plánování výstavby, vyhodnocení kvality a plnění plánu stavebních prací.

Bezpečnost

Pro zpřehlednění situace a zefektivnění záchranných prací zajistíme kvalitní letecké záběry zásahu složek IZS. Ve spolupráci s policií a pořadatelskými agenturami nasazujeme UAS k monitorování rizikových demonstrací a sportovních událostí. Jsme připraveni pomoci při vyhledávaní pohřešovaných osob. Ve spolupráci s bezpečnostními agenturami aplikujeme bezpilotní systémy do oblasti ostrahy rozlehlých objektů.

Životní prostředí

Z jednání s ČHMÚ vzešlo několik témat uplatnění UAS při sledování atmosféry. Patří k nim pružné lokální měření aktuálního stavu znečištění ovzduší, sledování rozptylových podmínek, termografické monitorování a rozbor kouře lokálních topenišť. Prosazujeme bezpilotní systémy na monitorování skládek nebezpečného odpadu a vyhledávání nezmapovaných a zanedbaných melioračních opatření.

Kultura, zábava, cestovní ruch

Nejpopulárnější oblast využití bezpilotních systémů s téměř neomezenými možnostmi pořízení leteckých záběrů pro reklamní účely. Propagace měst a obcí, památek, rekreačních zařízení, kulturních a sportovních akcí. Ve spolupráci s profesionálními kameramany dodáme poutavé reklamní spoty. Naší specialitou je přímý přenos leteckých záběrů outdoor akcí na velkoplošnou obrazovku či do přenosového vozu.

Doprava

V této oblasti využíváme bezpilotní systémy pro kontrolu dopravní infrastruktury, zejména v případě povodní, polomů a sněhových kalamit. Sledujeme aktuální stav hustoty dopravy, v případě hromadné nehody slouží UAS složkám integrovaného záchranného systému. V případě oprav či výstavby silnic a železnic nabízíme služby investorům.

Telekomunikace

Bezpilotní systémy jsou vhodné pro situace, kde je nasazení vrtulníků či letadel nevýhodné, neekonomické, nebezpečné pro pilota nebo technicky nemožné. Vzorovou aplikací UAS je kontrola vysílačů naší husté telekomunikační sítě, bez nutnosti odstavit vysílače z provozu.

Reality

Zde nasazujeme bezpilotní systémy na pořízení kontrolních nebo propagačních leteckých záběrů obchodovaných nemovitostí. Včasné odhalení skrytých závad významně zvýhodňuje kupujícího při vyjednávání o ceně. Na druhé straně, kvalitní letecké záběry a inspekce urychlují prodej nabízené nemovitosti.

O firmě

představujeme KELCOM International, spol. s r.o.

Společnost KELCOM International se od roku 1991 věnuje dovozu a distribuci zabezpečovacích a monitorovacích systému do ČR. Dodáváme zboží a technickou podporu velkému počtu montážních firem v zemi. Kromě klasických obchodních aktivit v oblasti prevence mimořádných událostí, investujeme do vývoje a inovací v našem oboru.

V roce 2014 jsme vyvinuli vlastní systém přenosu dat z létajících objektů. Zajišťovali jsme videopřenos pro Helicoptershow 2014. Následně jsme se stali partnerem brněnské společnosti Robodrone Industries - českého výrobce bezpilotních prostředků, tzv. dronů. KELCOM International tím vstoupil do rozvíjejícího se UAS průmyslu.

V roce 2015 v naší firmě vznikla divize UAV. Orientujeme se hlavně na průmyslové využití dronů, ale jsme schopni pořídit kvalitní letecké záběry i pro oblast kultury, zábavy a sportu. Navazujeme kontakty s průmyslovými subjekty a produkčními agenturami, diskutujeme široké možnosti využití, provádíme ukázkové lety. Jednáme o inovativním způsobu získávání dat pro výzkum atmosféry, pro precizní zemědělství, pro ochranu životního prostředí, tepelné hospodářství a další odvětví. Na podvěs dronu jsme schopni umístit nejmodernější měřící a monitorovací zařízení, zabýváme se zpracováním veškerých nasnímaných dat s cílem dodat požadované výstupy.

Díky našemu systému přímého přenosu dat z létajícího bezpilotního prostředku (Full HD video / termografické snímky / audio / teplotní senzory) jsme přesvědčeni o smysluplném využití dronů také v oblasti krizového řízení státu / krajů / obcí v případě mimořádné události.

Přísně dodržujeme platná legislativní opatření pro pohyb bezpilotních prostředků ve společném vzdušném prostoru.

Partneři

našimi partnery a zákazníky jsou

ATEsystem s.r.o.
Robodrone Industries
VTÚLaPVO
ČHMÚ
DSA a.s.

Drone Dual Bridge

přenosový systém bezpilotních prostředků

Jednotky DDB byly vyvinuty ve společosti KELCOM International za účelem přenosu obrazových a telemetrických dat z helikoptér a bezpilotních prostředků (tzv. dronů) na vzdálenosti v řádu jednotek kilometrů.

Vlastnosti jednotek DDB

 • přenos videa z jedné nebo více kamer v rozlišení PAL až 4K
 • obousměrná komunikace založená na bezdrátovém paketovém přenosu
 • možnost přenosu telemetrických a senzorových dat z mini-PC
 • vysílání na dvou frekvencích s aktivním zálohováním přenosu
 • rozšiřitelné o rozhraní sériové linky, video in, HDMI a ovládání UAV
 • škálovatelné pozemní stanice pro pokrytí rozsáhlých oblastí a perimetrů
 • podpora šifrovaného přenosu dat (AES) znemožňuje odposlech
 • individuální konfigurace v závislosti na požadavcích projektu

Specifikace

parametry přenosového systému DDB

DDB 152

2.4 GHz a 5.6 GHz / 1× RJ45
 • 5.6GHz + 2.4GHz
 • 1× RJ45 TCP/IP
 • max. 30dBm @ 5.6GHz
 • max. 30dBm @ 2.4GHz *
 • 360° H / >54° V
 • -20 – 60°C
 • 10 – 24V DC / max. 20W
 • 120 × 30 × 130mm **
 • 180g **

DDB 155

2× 5.6 GHz / 1× RJ45
 • 2× 5.6GHz
 • 1× RJ45 TCP/IP
 • max. 30dBm @ 5.6GHz master
 • max. 27dBm @ 5.6GHz slave
 • 360° H / 60° V
 • -20 – 60°C
 • 10 – 24V DC / max. 18W
 • 120 × 30 × 130mm **
 • 180g **

DDB 252

2.4 GHz a 5.6 GHz / 2× RJ45
 • 5.6GHz + 2.4GHz
 • 2× RJ45 TCP/IP
 • max. 30dBm @ 5.6GHz
 • max. 30dBm @ 2.4GHz *
 • 360° H / >54° V
 • -20 – 60°C
 • 10 – 24V DC / max. 25W
 • 120 × 30 × 160mm **
 • 220g **

DDB 255

2× 5.6 GHz / 2× RJ45
 • 2× 5.6GHz
 • 2× RJ45 TCP/IP
 • max. 30dBm @ 5.6GHz master
 • max. 27dBm @ 5.6GHz slave
 • 360° H / 60° V
 • -20 – 60°C
 • 10 – 24V DC / max. 22W
 • 120 × 30 × 160mm **
 • 220g **
   * frekvence 2.4GHz je v EU legislativně omezena na 20dBm
** rozměr a hmotnost pro OEM partnery (bez boxu)

Aplikace

příklady konfigurací systému DDB

Poind to Point

přímé spojení dron - pozemní stanice

Ground MultiPoint

více pozemních stanis ve spojení s dronem

Drone MultiPoint

více dronů ve spojení s pozemní stanicí

Perimeter*

připojení na nejbližší z propojených stanic

Data Distribution*

spojení nejbližších stanic bez ohledu na umístění
* experimentální konfigurace

Aktuality

novinky z divize bezpilotních prostředků

UAV rozbor kouře v reportáži ČT

UAV rozbor kouře v reportáži ČT

Blok sobotních událostí ČT byl mimořádně věnován bezpilotním prostředkům a širokým možnostem jejich využití. Součástí tohoto zpravodajského bloku byla též reportáž o jednom z projektů připravovaných ...

UAV rozbor kouře v reportáži ČT

Blok sobotních událostí ČT byl mimořádně věnován bezpilotním prostředkům a širokým možnostem jejich využití. Součástí tohoto zpravodajského bloku byla též reportáž o jednom z projektů připravovaných naší společností. Jak probíhá měření škodlivin ze spalování nebezpečných látek se můžete podívat v následujícím videu.

Více o projektu

Fidas fly 100 je optický měřič pevných prachových mikročástic. Je schopen rozlišit a změřit koncentraci i těch nejmenších, nejnebezpečnějších karcinogenních mikročástic, které nelze vykašlat a které pronikají až do plicních sklípků a následně do krevního oběhu. Zařízení nese sadu filtrů, na kterých se mikročástice zachytávají. Při pozdějším laboratorním rozboru je možné zjistit chemické složení zachycených látek a tak určit, z jakého spáleného materiálu pocházejí.

Na podvěsu UAV bude spolu s měřičem Fidas umístěna rovněž termokamera a optická kamera s vysokým rozlišením. Optická kamera nám podle stupnice zabarvení kouře vysleduje podezřelá závadná lokální topeniště. Termokamera vysleduje vlečku kouře, aby bylo možné nasbírat vzorky kouře i bez nutnosti létat bezprostředně nad komínem nebo pozemkem dotčené osoby.

Bezpilotní systém vybavený měřičem Fidas fly a dalšími senzory bude mít za úkol potvrdit nebo vyvrátit hlášení o podezření, že některý z našich spoluobčanů se dopouští spalování nežádoucích jedovatých látek.

V současné době připravujeme s pracovníky odboru čistoty ovzduší ČHMÚ ostrá měření v Severočeském kraji. Celý proces však podléhá schválení ÚCL, neboť se jedná o pohyb velkého UAV v bezprostřední blízkosti staveb a osídlených prostor. Potřebná povolení vyřizujeme.

Celý blok událostí naleznete zde.

Letecká termovizní měření - zima 2015/2016

Letecká termovizní měření - zima 2015/2016

Využijte nabídky cenově zvýhodněných služeb bezpilotním termovizním systémem divize UAV KELCOM International. Termokamera a Full HD kamera umístěná na bezpilotním prostředku umožňuje získání řady cenných ...

Letecká termovizní měření - zima 2015/2016

Využijte nabídky cenově zvýhodněných služeb bezpilotním termovizním systémem divize UAV KELCOM International.

Termokamera a Full HD kamera umístěná na bezpilotním prostředku umožňuje získání řady cenných výstupů najednou:

 • Kontrola tepelné izolace budovy
 • Stav solárních panelů
 • Zmapování pozemku
 • Propagační záběry

Výsledky měření jsou odborně vyhodnoceny a zpracovány do stručné zprávy obsahující termografické snímky a doporučení případných následných opatření.

Letecké video pořízené během termovizního měření může být použito ke zmapování většího pozemku, nebo zpracování propagačního firemního videoklipu.

Více informací o cenách služeb a technických/legislativních limitech s Vámi ochotně probereme na uvedených kontaktech nebo osobně.

Záchranné práce s nadhledem

Záchranné práce s nadhledem

Systém, který je schopen významně zpřehlednit krizovou situaci a zefektivnit záchranné práce, byl nasazen během letošní Helicopter show v Hradci Králové. Společnost KELCOM International, spol. s r. o. na akci ...

Záchranné práce s nadhledem

Systém, který je schopen významně zpřehlednit krizovou situaci a zefektivnit záchranné práce, byl nasazen během letošní Helicopter show v Hradci Králové.

Společnost KELCOM International, spol. s r. o. na akci úspěšně testovala bezpilotní systém vybavený vlastní technologií DRONE DUAL BRIDGE (DDB) pro přímý přenos Full HD leteckých záběrů, termografie, obousměrného audiosignálu a dalších senzorických a telemetrických dat.

Systém disponuje vynikajícími parametry, což potvrdil svou spolehlivostí při přenosu signálu za hustého provozu ve vzduchu i na zemi. Letecké záběry cvičných zásahů složek IZS byly přenášeny v reálném čase na pozemní mobilní pracoviště.

Technologie DDB umístěná na bezpilotním prostředku (dronu) umožňuje sledovat a vyhodnocovat okamžitý průběh záchranných prací a nepochybně přispívá k efektivnějšímu zásahu složek IZS.

Inovativní výzkum atmosféry

Inovativní výzkum atmosféry

Představitelé Úseku ochrany čistoty ovzduší (v čele s RNDr. Janem Macounem, Ph.D. a RNDr. Josefem Kederem, CS.c), kladně zareagovali na podnět společnosti KELCOM International spol. s r.o. Hradec Králové a sešli se k ...

Inovativní výzkum atmosféry

Představitelé Úseku ochrany čistoty ovzduší (v čele s RNDr. Janem Macounem, Ph.D. a RNDr. Josefem Kederem, CS.c), kladně zareagovali na podnět společnosti KELCOM International spol. s r.o. Hradec Králové a sešli se k diskusi o možném využití bezpilotních letadel ve službách ČHMÚ.

Z jednání vzešlo několik témat uplatnění dronů při sledování atmosféry. Patří mezi ně pružné lokální měření aktuálního stavu znečištění ovzduší, sledování rozptylových podmínek, termografické monitorování a rozbor kouře lokálních topenišť. Další zajímavé možnosti využití bezpilotních prostředků v oblasti zájmu ČHMÚ, zejména s ohledem na nosnost dronu, se nabízejí v souvislosti s probíhajícím výběrem vhodných měřících zařízení.

Jednání se posunula k realizaci zkušebních letů v prostorách Observatoře Tušimice v dubnu 2015. Brněnská firma Robodrone Industries zde pracovníkům Úseku ochrany ovzduší prezentovala svůj bezpilotní prostředek řady Kingfisher, s kterými Kelcom International operuje. Spolupráce s domácím výrobcem dronů představuje (nejen pro Kelcom Int.) nezbytnou pružnost v řešení otázek integrace měřičů a datových nosičů do UAV, domácího servisu a vývoje UAV s cílem přizpůsobit se co nejvíce požadavkům vědeckých pracovníků. Pro ukázkové lety byl bezpilotní prostředek vybaven kamerou s vysokým rozlišením a termokamerou, které snímaly prostory observatoře a vlečky par z chladících věží tušimické elektrárny.

Díky vstřícnému postoji pracovníků ČHMÚ se pomalu otevírá nový prostor pro civilní využívání dronů. Věříme, že bezpilotní systémy se stanou vědeckým i ekonomickým přínosem pro výzkum atmosféry, ochranu čistoty ovzduší, predikci povodní a další specifické obory, které jsou v gesci našich hydrometeorologů.

Kontakty

spojte se s námi

Ing. Luboš Hanka

ředitel společnosti, vedoucí divize UAV/UAS

Petr Sejkora

operátor UAV/UAS, plánování leteckých prací

Václav Voltr

integrace systému DDB pro UAV/UAS

KELCOM International, spol. s r.o.

Tomkova 142, 500 03 Hradec Králové www.kelcom.cz